Over TC Ootmarsum

Aanmelden:

Middels onderstaande link kun je je aanmelden

https://www.tcootmarsum.nl/lid-worden 

Een pasfoto (minimaal 300 x 400 pixels)  is vereist. Bij aanmelding vóór 1 mei, geldt de volledige jaarcontributie. Bij aanmelding vanaf 1 mei zal de contributie naar rato worden berekend.

Contributie per jaar:
Senioren (21 jaar en ouder) € 160,00
Jongeren (18-21 jaar) € 108,00
Junioren (t/m 17 jaar) € 54,00 (exclusief tennislessen)

 

Kosten tennislessen jeugd:
Tot en met 11 jaar (eenmalig)
Voorbereidend tennis € 55,- (contributie is niet noodzakelijk)
10 Extra lessen na voorbereidend tennis € 88,- (inclusief aandeel contributie)

Ouder dan 11 jaar en na voorbereidend tennis
20 weken les per jaar € 133,- 
18 weken extra (aanvulling op 20 weken)€ 120,- 

(prijzen exclusief €54,- contributie per jaar)

Opzeggen (Let op!):
Opzeggen van het lidmaatschap moet vóór 1 januari van het kalenderjaar en kan uitsluitend schriftelijk of per email plaatsvinden via de ledenadministratie. U krijgt hiervan dan een bevestiging en dit is tevens uw bewijs bij eventuele verdere correspondentie. Bij opzegging na die datum moet de volledige jaarcontributie worden voldaan. In uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld ernstige ziekte, kan het bestuur besluiten hiervan af te zien.  

Ledenadministratie:

Cindy Broekhuis
Poolboer 6
7631 LE Ootmarsum
tel: 06-13501015
e-mail: [email protected]

Adres: Alleeweg 19a

Tennisbanen:
Als lid van TCO kunt u het gehele jaar 7 dagen per week gebruik maken van de banen.

Tennislessen:
Tennislessen worden verzorgd door Tennisschool Niek Schothuis. De lessen worden wekelijks gegeven in de periode april t/m  september, met uitzondering van de schoolvakanties. Alleen leden van de TCO kunnen tennislessen volgen. Uitzondering hierop is het zogenaamde voorbereidend tennis voor aspirant jeugdleden. Zij kunnen maximaal 1 jaar hiervan gebruik maken. Daarna dient men lid te worden van TCO als men tennislessen wil blijven volgen. Seniorleden moeten lid zijn van TCO indien zij tennislessen willen volgen.

Informatie en kosten:
Info voor senioren bij de technische commissie (zie elders op de site). Info voor junioren bij de jeugdcommissie (zie elders op de site) Competitie en toernooien.

Toernooien:
TCO organiseert bij voldoende deelname jaarlijks toernooien voor haar leden. De enkel- en dubbelkampioenschappen, ouder- kind toernooi en het snert toernooi. Als lid van de TCO wordt u tijdig geïnformeerd op de website of u krijgt een inschrijfformulier thuisgestuurd.

Competitie:
Ook is het mogelijk aan de KNLTB-competitie deel te nemen. De competitie vindt plaats in de maanden april en mei, met mogelijke uitloop naar juni. Van competitiespelers wordt een eigen bijdrage per competitieteam gevraagd (geldt niet voor jeugdteams). Mocht u meer informatie willen over competitie en/of toernooien dan kunt u contact opnemen met de technische commissie (zie elders op de site).

Nieuwe wetgeving betreffende opzegging lidmaatschap m.i.v.  1 december  2011
De KNLTB heeft de tennisverenigingen geïnformeerd over nieuwe wettelijke regeling: In 2010 is een wetsvoorstel door de 1e kamer is aangenomen over stilzwijgende verlenging en opzegging van lidmaatschappen, abonnementen en andere overeenkomsten. Deze wet is 1 december 2011 in werking getreden. Deze nieuwe regelgeving geldt niet voor verenigingen. Volgens de nieuwe wet moeten verenigingen er wel voor zorgen dat leden eenvoudig kunnen nagaan op welke wijze zij hun lidmaatschap kunnen opzeggen. Verenigingen hebben alleen de verplichting hun leden te wijzen op de manier waarop het lidmaatschap kan worden beëindigd en voor welke datum. Als de vereniging een website of een ledenblad heeft dan moet de informatie over opzegging van het lidmaatschap op de hoofdpagina van de website of op één van de eerste drie pagina’s van het ledenblad worden gezet.

tennisschoenen

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 53788461

Adres

Alleeweg 19
7631 CX Ootmarsum

KVK-nummer

40073690