Lid worden?

Aanmelden

Via de knop 'lid worden' rechtsboven kun je je aanmelden. 

Een pasfoto (minimaal 300 x 400 pixels)  is vereist. Bij aanmelding vóór 1 mei, geldt de volledige jaarcontributie. Bij aanmelding vanaf 1 mei zal de contributie naar rato worden berekend.

Contributie

De contributie wordt jaarlijks, tijdens de Algemene Ledenvergadering, opnieuw vastgesteld en staat hieronder weergegeven.  Als lid van TCO kunt u het gehele jaar 7 dagen per week gebruik maken van de banen.

Contributie 2024
Junioren t/m 17 jaar Jongeren 18 - 21 jaar Senioren vanaf 21 jaar
€ 57,00 per jaar* € 113,00 per jaar* € 168,00 per jaar*

*prijzen zijn exclusief tennislessen

Tennislessen

Tennislessen worden verzorgd door Tennisschool Niek Schothuis. De lessen worden wekelijks gegeven in de periode april t/m september en oktober t/m maart, met uitzondering van de schoolvakanties.
Alleen leden van Tennis Club Ootmarsum kunnen tennislessen volgen.
Uitzondering hierop is het zogenaamde "voorbereidend tennis" voor aspirant jeugdleden. Zij kunnen hier maximaal 1 jaar gebruik van maken. Voor meer informatie, kijk op de pagina tennisles.

Ledenadministratie

Voor meer informatie kun je terecht bij Eva Jansen, ledenadministratie, via [email protected]  

Toernooien

TCO organiseert bij voldoende deelname jaarlijks toernooien voor haar leden. De enkel- en dubbelkampioenschappen, ouder- kind toernooi, het Bratwurst und schnaps toernooi en het snert toernooi. Als lid van TCO wordt je hierover vanzelfsprekend tijdig per mail en/of via de KNLTB-app geïnformeerd.

Competitie

Het mogelijk aan de KNLTB-competitie deel te nemen. De voorjaarscompetitie vindt plaats in de maanden april en mei, met mogelijke uitloop naar juni en de najaarscompetitie in september en oktober. Van competitiespelers wordt een eigen bijdrage per competitieteam gevraagd voor de tennisballen (geldt niet voor jeugdteams). Mocht je meer informatie willen over competitie en/of toernooien dan kunt je contact opnemen met onze Verenigings Competitie Leider (VCL) Lex Vermeulen of John Engbersen.

Opzeggen (Let op!)

Opzeggen van het lidmaatschap moet vóór 1 januari van het kalenderjaar en kan uitsluitend schriftelijk of per email plaatsvinden via de ledenadministratie. U krijgt hiervan dan een bevestiging en dit is tevens uw bewijs bij eventuele verdere correspondentie. Bij opzegging na die datum moet de volledige jaarcontributie worden voldaan. In uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld ernstige ziekte, kan het bestuur besluiten hiervan af te zien. 

Wetgeving betreffende opzegging lidmaatschap (1 december 2011)

De KNLTB heeft de tennisverenigingen geïnformeerd over de wettelijke regeling: In 2010 is een wetsvoorstel door de 1e kamer is aangenomen over stilzwijgende verlenging en opzegging van lidmaatschappen, abonnementen en andere overeenkomsten. Deze wet is 1 december 2011 in werking getreden. Deze nieuwe regelgeving geldt niet voor verenigingen. Volgens de nieuwe wet moeten verenigingen er wel voor zorgen dat leden eenvoudig kunnen nagaan op welke wijze zij hun lidmaatschap kunnen opzeggen. Verenigingen hebben alleen de verplichting hun leden te wijzen op de manier waarop het lidmaatschap kan worden beëindigd en voor welke datum. Als de vereniging een website of een ledenblad heeft dan moet de informatie over opzegging van het lidmaatschap op de hoofdpagina van de website of op één van de eerste drie pagina’s van het ledenblad worden gezet.

 

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 53788461

Adres

Alleeweg 19
7631 CX Ootmarsum

KVK-nummer

40073690