Reglement bij ziekte/blessure

Reglement bij ziekte/blessure

Wanneer je door ziekte of blessure een (on)bepaalde periode niet kunt tennissen, kun je verzoeken om je actieve lidmaatschap tijdelijk om te zetten naar een rustend lidmaatschap.
Dit kan iedere vier maanden (1 januari, 1 mei en 1 september). Je mag 2 keer proberen te tennissen of het weer gaat wanneer je denkt dat je hersteld bent. Wanneer je weer fit bent dien je je direct weer fit melden bij de ledenadministratie. 

Beide verzoeken (rustend en weer actief) kunnen uiterlijk 1 maand vóór ingang van de periode (dus vóór 1 december, 1 april en 1 augustus) worden ingediend bij de ledenadministratie: [email protected]

Je dient tevens de ledenpas in te leveren bij de ledenadministratie. Het rustend lidmaatschap gaat pas in als het pasje is ingeleverd. De ledenadministratie zal het verzoek voorleggen aan het bestuur en je schriftelijk/per mail op de hoogte brengen. De ledenadministratie zal er tevens voor zorgen dat de contributie (incasso) voor deze periode wordt aangepast of later wordt verrekend.
De kosten voor rustend lidmaatschap is € 24,- per jaar, of naar rato van het deel van het jaar

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 53788461

Adres

Alleeweg 19
7631 CX Ootmarsum

KVK-nummer

40073690