Beste leden,

In navolging van het regeringsbesluit om het buitensporten voor kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar weer toe te staan, heeft het bestuur besloten om vanaf dinsdag 5 mei 2020 de tennislessen weer op te starten en het vrij tennissen weer beperkt toe te staan. De vereiste toestemming welke hiervoor nodig is hebben wij inmiddels van de Gemeente Dinkelland mogen ontvangen.

Hiervoor zijn vanzelfsprekend richtlijnen opgesteld. Een aantal van deze richtlijnen staan hieronder opgesomd:

1. Laat uw kind bij voorkeur op de fiets naar het park komen. (stal de fiets op de daarvoor aangewezen plek.

Op de parkeerplaats naast baan 3 staan fietsrekken opgesteld.

2. Ouders die hun kind(eren) brengen mogen het park niet betreden. Zet uw kind af op de hiervoor ingerichte Kiss & Ride plaats

3. Instrueer uw kind(deren) vooraf over de hygiëne- en gedragsregels.

4. Op het park is een looproute aangegeven, laat uw kind deze route volgen.

5. Er mag niet gedoucht worden op het sportpark. De kantine, de toiletten en het terras blijven gesloten.

(zorg er dus voor dat je voordat je gaat tennissen THUIS naar het toilet gaat)

6. Wil je tennissen? Dan moet je minimaal 24 uur van tevoren een baan reserveren via de KNLTB-Clubapp.

Beschik je (nog) niet over de KNLTB-Clubapp dan kun je deze gratis downloaden in de appstore of je kunt de baan reserveren bij Bianca Luft op mailadres biancaluft@gmail.com (ook minimaal 24 uur van te voren)

Voor het protocol en aanvullende informatie voor ouders/verzorgers, trainers en spelers verwijzen wij u naar de bijlagen in deze mail.

De openingstijden van de tennisbanen staan vooralsnog parallel aan te tennislestijden, nl:

– Dinsdag van 15:30 uur tot 18:00 uur (tennisleraar en toezichthouder Wim Ticheler)

– Donderdag van 14:40 uur tot 18:50 uur (tennisleraar en toezichthouder Niek Schothuis)

– Maandag, woensdag, vrijdag zaterdag en zondag zijn de banen vooralsnog gesloten.

Wij zijn ons er van bewust dat de openingstijden beperkt zijn. Dit heeft vanzelfsprekend alles te maken met het ontbreken van toezicht.

Inmiddels hebben de eerste twee senior leden zich al aangemeld. Helaas is dat nog niet voldoende om de openingstijden te verruimen.

Daarom willen we bij deze nogmaals een beroep op je doen om je aan te melden als toezichthouder.

Alleen bij voldoende aanmeldingen kunnen wij beoordelen of we ook op andere dagen de banen voor recreatief tennis voor de kinderen tot 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar kunnen openstellen.

De toezichthouder zal een lid van de vereniging moeten zijn, dit houdt in dat wij ook de hulp van jullie (senioren leden) nodig hebben. Je kunt een mail sturen naar wklieverik@hotmail.com om je aan te melden als vrijwillig toezichthouder voor de momenten dat de banen voor de jeugd opengesteld zijn om vrij te kunnen spelen. Omdat het alleen middels reservering mogelijk is om te spelen weet je ruim op tijd wanneer je als toezichthouder op de baan aanwezig moet zijn. Een toezichthouder kan bijvoorbeeld ook een ouder van een spelende kinderen zijn. (We zullen ervoor zorgen dat je als toezichthouder in elk geval beschut kunt zitten.)

Om het park open te kunnen houden is het noodzakelijk dat de aanwijzingen in deze mail/bijlagen opgevolgd worden. Bij het niet houden aan de afspraken/aanwijzingen kan het park weer gesloten worden en de vereniging kan hiervoor beboet worden. Een eventuele boete zal dan op de veroorzaker/overtreder worden verhaald.

De eerst stap om weer (deels) te kunnen tennissen is hiermee gezet. Wij verwachten dat een ieder zich aan de regels houdt zodat er wellicht in te toekomst ook door de senioren weer getennist kan worden.

Bijlagen 5;

– Info voor trainers

– Info voor ouders/verzorgers

– Info voor sporters

– KNLTB infograpic

– Protocol verantwoord sporten kinderen Tennisclub Ootmarsum

Rest ons jullie heel veel tennisplezier te wensen en…….. zorg dat je gezond blijft!

Met vriendelijke en sportieve groet,

Het bestuur

Info voor sporters

Info voor trainers

Info voor ouders-verzorgers

knltb-infograpic-a4-posters

Protocol verantwoord sporten kinderen Tennisclub Ootmarsum