Reglementen

Reglementen

Op deze pagina hebben we een aantal reglementen opgenomen namelijk:

 1. het Baanreglement
 2. het Reglement bij ziekte/blessure en
 3. het Reglement Bardiensten
 4. Bestuursreglement inzake Alcoholverstrekking
 5. Reglement voor introducees of gasten

Reglement tennisbanen

Reglement tennisbanen (voorlopig)
1. Indien u wilt tennissen, moet uw pasje geplaatst worden in het daarvoor bestemde vakje onder de klok en de klok instellen op de begintijd.
2. Zonder pasje mag u niet tennissen
3. De speeltijd is 45 minuten voor de enkel en 60 minuten voor een dubbel
4. Op baan 3 kunnen lessen worden gegeven
5. Lestijd is gelijk aan speeltijd
6. Tijdens de competitie zijn alle drie banen bezet, op de dinsdag en zaterdag overdag en zaterdag ook in de avond en op vrijdag vanaf 18.30 uur
7. Na het tennissen altijd de door u gespeelde baan vegen
8. Baan 3 is tot 19.30 de juniorbaan, senioren moeten dan ongeacht hun speeltijd direct stoppen
9. Bij onweer en bliksem, dient iedereen het tennissers te verlaten, het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele geleden schade
10. Wanneer de banen besneeuwd zijn is het verboden de banen te betreden
11. U mag de banen alleen betreden met geschikt tennisschoeisel
12. Schade aan de banen, borden of andere zaken, dienen door gegeven te worden aan het bestuur of de beheerders van het park
13. Tijdens toernooien kan in overleg met het bestuur er van de regels worden afgeweken
14. Op de site van TCO vindt u informatie over reserveringen met betrekking tot de banen i.v.m.

Reglement bardiensten

Reglement Bardiensten

De Algemene Ledenvergadering heeft op 11 april 2016 unaniem ingestemd met het bestuursvoorstel de bar weer open te stellen. Dat doen we in eigen beheer, hetgeen betekent dat de TCO-leden de bar bemensen.

Het bestuursvoorstel bevat de volgende punten:

 • alle seniorleden draaien bardienst ;
 • er is een bardienst ’s avonds op de werkdagen, van 19:00 tot 22:00 uur ;
 • de ochtendbardienst is een pilot, van 09:30u tot 12:00u ;
 • in de maanden juli en augustus (schoolvakantie) is er geen bardienst;
 • bardienst bij toernooien wordt afzonderlijk geregeld ;
 • bardienst bij competitie wordt verzorgd door team(s) ;
 • aangewezen vertegenwoordiger van teams die overdag tennissen, krijgt toegang met KNLTB-pasje ;
 • bardienst kan worden afgekocht voor €15,- per dienst (zie hieronder) ;
 • boete bij niet komen opdagen bedraagt €20,- ;
 • bestuur kiest er vooralsnog voor afkoopbedrag en boete achteraf te innen (ipv dit bij de contributie op te tellen en in voorkomend geval terug te storten) ;
 • elk lid wordt gevraagd om aan het eind van de bardienst en daarvoor beschikbare formulier af te tekenen, zodat we weten welke bedragen er afgestort worden en of de bardienst vervuld is  ;
 • zolang de kantine niet kan worden geopend met KNLTB-pasje zal de sleutel bij Tonnie Pikkemaat kunnen worden afgehaald en teruggebracht, alsook de opbrengst van de desbetreffende dienst ;
 • deze opzet wordt jaarlijks geëvalueerd.

 

Tijdens de behandeling van dit onderwerp zijn opmerkingen gemaakt over de hoogte van de afkoopsom en boete, omdat enkele leden die te laag vinden. Bij de evaluatie kunnen deze bedragen zonodig worden aangepast.

Afgesproken is verder dat:

 • de bardienst kan worden beëindigd als om 20:30 uur geen sporters meer op de baan en in de kantine aanwezig zijn 
 • de medespelers samen met de aangewezen bardienst het complex verlaten 
 • onderling ruilen is toegestaan 
 • melding voor afkoop bardienst dient te geschieden bij Daniëlle Heerink.  danielleheerink@gmail.com .

Reglement bij ziekte/blessure

Reglement bij ziekte/blessure.
Wanneer u door ziekte of blessure een (on)bepaalde periode niet kunt tennissen, kunt u verzoeken om uw actieve lidmaatschap tijdelijk om te zetten naar een rustend lidmaatschap.
Dit kan iedere vier maanden (1 januari, 1 mei en 1 september). Je mag 2 keer proberen te tennissen of het weer gaat wanneer je denkt dat je hersteld bent. Daarna kun je je weer fit melden bij de ledenadministratie. Zodra u weer fit bent om te spelen, kunt u zich met ingang van deze data ook weer actief melden.
Beide verzoeken (rustend en weer actief) kunnen uiterlijk 1 maand vóór ingang van de periode (dus vóór 1 december, 1 april en 1 augustus) worden ingediend bij de ledenadministratie: leden@tcootmarsum.nl
U dient tevens uw ledenpas in te leveren bij de ledenadministratie. Het rustend lidmaatschap gaat pas in als het pasje is ingeleverd. De ledenadministratie zal uw verzoek voorleggen aan het bestuur en u schriftelijk berichten. De ledenadministratie zal er tevens voor zorgen dat uw contributie (incasso) voor deze periode wordt aangepast of later wordt verrekend.
De kosten voor rustend lidmaatschap is € 24,- per jaar, of naar rato van het deel van het jaar

Reglement voor introducees of gasten

Geen lid van onze vereniging en toch een keertje van onze tennisvelden gebruik maken? U bent bijvoorbeeld op vakantie in Ootmarsum of u wilt met een lid van onze vereniging een partijtje komen tennissen. Dat kan. Hiervoor moet u zich aanmelden.

Prijs introducé(e): € 7,00 voor 60 minuten (Senior) en € 3,50 voor 60 minuten (Junior, tot 21 jaar), waarbij de introducé(e) maximaal 3 maal per jaar mag aanmelden. Wanneer de introducé(e) meer wil spelen dient hij/zij lid te worden van TCO.

Prijs gasten: € 15,00 per 60 minuten per baan

Introducee

Leden van TCO kunnen voor hun introducee een kaart kopen in de kantine, inclusief een contante betaling. Op deze kaart wordt vermeld, de naam van het Lid, naam introducee en datum en tijdstip van spelen. De kaart dient net als de ledenpas afgehangen te worden tijdens het spelen.

Gasten

Als gast kunt u per e-mail (penningmeester@tcootmarsum.nl) vóóraf, bij de penningmeester, een verzoek tot spelen indienen met vermelding van datum en tijd. Het antwoord, welke u per mail ontvangt, dient u te printen en dit dient als speelbewijs. Het verschuldigde bedrag dient contant te worden afgerekend of vóór de speeldatum te worden overgemaakt op rekeningnummer NL 93 RABO 0140192190 t.n.v. TC Ootmarsum, onder vermelding van uw naam en speeldatum.

Algemene regels

 • Introducee of gast mag alleen spelen: overdag tot 18.00 uur of ’s avonds indien er plaats is, met uitzondering van momenten als de banen volledig bezet zijn door activiteiten genoemd in de kalender. Eigen leden gaan te allen tijde voor.
 • Bij het niet melden van een introducee legt het bestuur aan het lid een boete op van € 25,-.
 • Het lid dat de introducee meebrengt is te allen tijde verantwoordelijk voor de introducee en zorgt ervoor dat hij/zij op de hoogte is van de geldende regels op ons park.
 • In geval van aangebrachte schade is degene die de introducee heeft meegebracht aansprakelijk.
 • TCO kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een introducee of tijdelijk lid tijdens het spelen te maken krijgt met een ongeval of blessure.
 • Het bestuur heeft het recht in geval van onduidelijkheid of misbruik van de regeling af te wijken van de hierboven genoemde regels.