Wordt jij onze nieuwe voorzitter of secretaris?

16 november 2023


Ter overname; Voorzittershamer en Secretarispen  

De afgelopen jaren is er hard gewerkt om onze prachtige tennisclub op het punt te brengen waar we nu staan. We kunnen spreken van een (financieel) gezonde maar ook een levendige vereniging. Dit hebben we, door met ons allen de schouders er onder te zetten, toch maar weer mooi voor elkaar gekregen. Maar nu is het tijd om de toekomstvisie en de verenigingsactiviteiten nog verder te ontwikkelen en uit te bouwen. Zoals jullie hebben gelezen is de rol van penningmeester inmiddels ingevuld. Voor de rol van Voorzitter en Secretaris hebben we momenteel een tweetal vacatures uitstaan.  

Zoals in de algemene ledenvergadering 2023 reeds kenbaar is gemaakt; onze huidige voorzitter Wouter Klieverik heeft aangegeven zijn functie vanaf het nieuwe seizoen 2024 neer te leggen. Ook heeft Bianca Luft te kennen gegeven om haar rol als Secretaris vanaf het nieuwe seizoen 2024 neer te leggen.

Wie neemt de voorzittershamer van Wouter en de secretarispen van Bianca over? 

Vacature Voorzitter: Bestuurlijke ervaring (binnen een vereniging of ergens anders) komt goed van pas, echter is absoluut geen must, maar belangrijker competenties zijn doorzettingsvermogen, flexibiliteit, goed kunnen inleven, samenwerken en natuurlijk een grote dosis enthousiasme en gezelligheid! 

Hoofdtaak: Geeft leiding aan de vereniging, bepaalt mede het verenigingsbeleid en vertegenwoordigt de vereniging in- en extern. Vormt samen met de secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur. 
· Heeft een visie op de toekomst van de vereniging en ziet toe op de uitvoering en evaluatie van het verenigingsbeleid
· Coördineert bestuurs- en commissiewerkzaamheden
· Zit jaarlijks de algemene ledenvergaderingen voor
· Zit bestuursvergaderingen voor en is in samenwerking met de secretaris verantwoordelijk voor de agenda
· Delegeert werkzaamheden naar de bestuursleden en ziet toe op de uitvoering
· Begeleidt bestuursleden bij de uitvoering van hun taken
· Functioneert als ‘vraagbaak’ binnen de vereniging voor de leden en heeft een luisterend oor
· Bewaakt de afhandeling van klachten en aan- en opmerkingen over de vereniging van leden, ouders en externen 
· Neemt samen met andere bestuursleden beslissingen en toetst deze aan het verenigingsbeleid
· Vertegenwoordigt de vereniging naar de KNLTB en andere externe partijen    

Vacature Secretaris:  

Hoofdtaak Zorgt voor een efficiënt lopend secretariaat. Vormt samen met de voorzitter en penningmeester het dagelijks bestuur. 
· Neemt deel aan bestuursvergaderingen, notuleert en verzorgt de actiepuntenlijst
· Verspreidt de notulen en de actielijst onder de deelnemers aan vergaderingen
· Verzamelt centraal de notulen van overige commissies
· Houdt een archief bij en ziet toe op de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar
· Stelt in overleg met de voorzitter de agenda vast en verstuurt de uitnodigingen voor vergaderingen
· Ontvangt correspondentie en zorgt ervoor dat deze bij de betreffende functionaris(sen) komt
· Geeft mutaties in de verenigingsgegevens door aan de KNLTB
· Verzorgt de administratie en correspondentie van het bestuur
· Is het eerste aanspreekpunt voor de vereniging voor externen (KNLTB, gemeente, andere verenigingen) 

Met ruim 204 senioren leden moet het toch mogelijk zijn om deze 2 rollen binnen ons eigen ledenbestand vervuld te krijgen?! Zie jij jezelf (of samen met iemand anders) één van deze rollen vervullen of weet je iemand die één van deze prachtige en dankbare bestuurs-rollen zou kunnen vervullen?

Laat het ons weten! Ook voor vragen of tips zijn wij vanzelfsprekend bereikbaar. 

Bianca Luft; 06-10171651  of mail [email protected]

Wouter Klieverik: 06-53788461 of mail  [email protected]  

Met vriendelijke en sportieve groet,

Het bestuur                                                         

                                                                                           

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 53788461

Adres

Alleeweg 19
7631 CX Ootmarsum

KVK-nummer

40073690