Beste leden,

Zoals jullie wellicht hebben vernomen zijn bepaalde corona-maatregelen met betrekking tot de horeca opnieuw verscherpt. Als tennisvereniging hebben wij derhalve ook met deze verscherping te maken. De kantine en het terras vallen onder het algemene horecaprotocol.

Daarom moet iedereen die gebruik maakt van het terras / de kantine worden geregistreerd. Ook moet een tafel op het terras of in de kantine worden gereserveerd.

Wanneer je een baan gereserveerd hebt via de KNLTB App, geldt dit ook als reservering van een tafel en is er derhalve aan de registratieplicht voldaan. Belangrijk is wel dat (zoals reeds bekend) alle spelers opgegeven dienen te worden bij de reservering! Dus bij een dubbel staan er 4 personen en een enkel 2 personen genoteerd. (dit geldt ook voor introducees)

Wil je gewoon tennis komen kijken? Dan is dat natuurlijk geen probleem….. Wil je echter ook gebruik van terras en/of kantine maken dan ben je verplicht een registratieformulier in te vullen en te deponeren in de daarvoor beschikbare kluis.  Het registratieformulier ligt naast de kluis in de kantine.

Daarnaast vriendelijk doch dringend het verzoek dat een ieder die gebruik maakt van de kantine, de door hem of haar gebruikte kopjes/glazen enz. af te wassen en vervolgens netjes op te bergen op de daarvoor bestemde plaats.  Het is ieders verantwoordelijkheid de kantine bij het verlaten netjes achter te laten en af te sluiten.

Najaarscompetitie en kantinediensten

Op de vrijdagavond (vanaf 18:45 uur) en op de zaterdagmiddag (doorgaans vanaf 12:45 uur) zullen er tijdens de najaarscompetitie kantinediensten gedraaid moeten worden. Het is de bedoeling dat de vrijdagteams de kantinediensten invullen voor de zaterdagen en de zaterdagteams de kantinediensten invullen voor de vrijdagen. Alle aanvoerders zullen hierover op korte termijn aanvullende informatie ontvangen.

Op de zondagen tijdens de jeugdcompetitie zal er ook kantinedienst aanwezig moeten zijn. Hiervoor willen wij een beroep doen op (enkele) ouders van de spelende kinderen op de betreffende data. Ook de ouders zullen hierover op korte termijn aanvullende informatie over ontvangen.  Heb je geen spelende kinderen op de zondag en wil je toch graag kantinedienst draaien? Dat mag natuurlijk ook! Laat het ons dan op tijd weten zodat we je in kunnen plannen en kunnen informeren over de richtlijnen.

De reden dat er voor een kantinedienst is gekozen komt onder meer voort uit de aangescherpte coronamaatregelen. Zo moeten alle terras- en kantine bezoekers geregistreerd worden middels een hiervoor bestemd registratieformulier. De aanvullende taak van de betreffende kantinevrijwilliger is dan ook enkele gezondheidsvragen te stellen en zorgdragen dat bezoekers dit registratieformulier invullen (na 14 dagen wordt dit formulier vernietigd en zal niet voor andere doeleinden gebruikt worden).

Coronamaatregelen Tennis Club Ootmarsum  

Op het tennispark zijn al veel coronamaatregelen getroffen. Denk bijvoorbeeld aan de looprichting op het park, desinfectiemiddelen bij de poort, in het halletje, achter de bar en op alle banen.

Aanvullend geldt:

 • Dat de kleedkamers / douches door maximaal 2 personen bezet mogen worden. (voorkeur gaat natuurlijk uit naar thuis omkleden/douchen)
 • Er maximaal 16 tot 20 personen in de kantine aanwezig mogen zijn mits de 1.5 meter in acht genomen kan worden.
 • Op het gehele park (behalve op de baan tijdens het tennisspel) geldt natuurlijk de 1.5 meter regel.

Alleen wanneer wij ons allemaal aan deze maatregelen houden zullen ze doeltreffend zijn! Sluiting  van ons park zit niemand op te wachten, de kans dat dit gaat gebeuren wanneer we het virus niet indammen is dan ook best reëel.

Daarom dringend het verzoek aan iedereen om serieus met getroffen coronamaatregelen om te gaan. Hou je er aan, spreek elkaar er op aan waar nodig.

Wanneer mag je het park NIET betreden  

Heb je een van de volgende klachten dan is het niet toegestaan het park te betreden;

 • Koorts
 • Droge / lichte hoest
 • Vermoeidheidsklachten
 • Neusverkoudheid
 • Loopneus
 • Niezen
 • Keelpijn
 • Verhoging (tot 38°C)
 • Iemand in jouw huishouden heeft koorts (vanaf 38°c) en/of benauwdheidsklachten

Samen staan we sterk!

Wederom dank voor jullie medewerking en begrip.