Het jaar 2020 staat in heel Nederland in het kader van herdenken, koesteren en vieren.

Wellicht heeft u in dit verband ook van de “Stichting 75 jaar vrijheid Ootmarsum e.o. gehoord?
De “Stichting 75 jaar vrijheid Ootmarsum e.o.” bestaat uit een elfkoppig bestuur, dat alle activiteiten rondom het herdenken, koesteren en vieren in Ootmarsum en omstreken coördineert.
Het bestuur krijgt hierin de ondersteuning van een aantal werkgroepen die, samen met vele vrijwilligers, de organisatie van de activiteiten mogelijk te maken.
Een prachtig onderdeel van de activiteiten is om met Ootmarsum en omstreken een ‘Wallenloop’ te houden met daarin een wedstrijdelement, in samenwerking met de OLC, en een ludieke loop.

De Ootmarsumse wallen bestaan uit een z.g. ‘buiten -’ en een ‘binnenwal’. De binnenwal loopt helaas niet meer helemaal rond de stad, maar de buitenwal, bestaande uit de Oost- en de Westwal, doet dat wel met z’n lengte van 950 meter en is de basis voor de ‘Wallenloop’.

Naast de vele andere activiteiten die de stichting organiseert,is er een wedstrijdloop over een nog nader te bepalen afstand (waarschijnlijk 5 rondes met een totale afstand van 4.750 meter) en een recreatieve loop met een ludiek karakter. Gekleed in de kledij van 1945, bijvoorbeeld als bevrijder etc……..
Om een dergelijk evenement te organiseren, zijn er veel vrijwilligers nodig.

Denk aan:

– Verkeersregelaars,
– Parcoursopbouw,
– Spreekstalmeester,
– Jury,
– Parcoursbegeleiders,
– EHBO,
– Startschot,
– Tijdwaarnemer,
– Opruimers,
– Waterleveraars,
– Etc.

Wij zoeken mensen die zich op enigerlei wijze hiervoor willen inzetten.
De beloning: eeuwige roem.
Saamhorigheid speelt hierbij een grote rol, zoals die er ongetwijfeld ook is geweest bij de mensen die ‘ons’ bevrijd’ hebben.

Jullie kunnen je aanmelden via het e-mailadres vrijwilligerwallenlooposum@gmail.com

We zullen regelmatig, via een nieuwsbrief, van ons laten horen.